2006-12-04

Kom som andremann til denne utforkøyringa på lørdag. Bilen hang halvveis utfor muren, men hang i ei lita bjørk. Her har dei fått traktoren under. Bjørka som gjorde at bilen hang kan du sjå framfor. Føraren kunne ikkje krabbe ut før dei hadde fått traktoren under. Her har bilen kome ut av veien før den forsvant rundt, langs murkanten og til slutt vart hengande. Litt vanskeligare å sjå hjulspora her, men det var her den kom fra.

2006-11-20

Tidslogger / time logger English summary I made this little script to log how much time I spend on various tasks. It's useful for:
 • keeping track of time spent on various projects
 • avoiding procrastination (it's a little bit embarrassing to log "surfed")
 • to prove to myself that I've really been working efficiently today
The last point might actually be the most interesting to many of you, considering how wasted some days feel, when I've been working all day, and it feels like I've accomplished nothing (had to rewrite everything from scratch because of some stupid detail...) The source code is located at the end of this post. It is written in norwegian, but it shouldn't be hard to translate if you know autohotkey : ) If you have comments or suggestions for improvements, then please leave a comment. Norsk Jeg laget et lite program som kan brukes til å logge hva jeg jobber med. Det dukker opp hvert 10 minutt, og spør hva jeg har jobbet med de siste 10 minuttene. Det jeg skrev inn forrige gang står i dialogboksen, så det er optimalisert for sammenhengende jobbing : ) Det jeg skriver inn blir lagret i en tekstfil sammen med dato og klokkeslett i formatet
YYYY-MM-DD;HH:MM;Teksten som ble skrevet inn;0 (betyr at brukeren trykte OK) eller 1 (betyr at dialogboksen timet ut)
Dersom jeg ikke skriver inn noe, lagrer dialogboksen det som sto sist, og lukker seg selv. Dette bidrar til å sørge for at jeg ikke bruker for mye tid på loggingen, og at dialogboksen ikke blir stående oppe lenge. Det er nydelig til flere forskjellige ting, for eksempel:
 1. å holde oversikt over hvilke prosjekter en har jobbet med
 2. å unngå utsettelsesatferd / holde seg selv litt i nakken (det er flaut å skrive inn "surfet")
 3. å bevise for seg selv at en faktisk har jobbet bra i det siste
Særlig det siste kan være aktuelt for flere av oss, når vi sitter og føler at det ikke skjer noe, selv om vi har jobbet i timesvis. Det skjer jo det også. . Kan kanskje også fortelle at verktøyet er skrevet i autohotkey, et språk som effektiv til å utvikle små skript som gjør hverdagen litt lettere. Kildekode/source code: (Du trenger autohotkey for å kjøre eller kompilere denne koden. You need autohotkey to run or compile this code.)
; ; ;Timelogger v.0.2 ; ;Dokumentasjon av filformatet som blir generert ; ;Fila inneheld fylgjande data på kvar linje: ;Dato i formatet YYYY-MM-DD ;Klokkeslett i formatet HH:MM ;Teksten som brukaren skriv inn ;0 dersom brukaren har trykt OK, 1 dersom brukaren har lete dialogen time ut. ; ; InputBox , LoggTekst, Tidsloggar, Kva har du gjort dei siste 10 minuttane?, , , , , , , 20, if ErrorLevel = 1 { MsgBox, 4, , Ynskjer du å avslutte logginga? IfMsgBox, Yes Goto, End Goto, Start } Gosub, WriteToFile Gosub, Wait Start: InputBox , LoggTekst, Tidsloggar, Kva har du gjort dei siste 10 minuttane?, , , , , , , 20,%LoggTekst% if ErrorLevel = 2 FileAppend, %A_YYYY%-%A_MM%-%A_DD%`;%A_Hour%:%A_Min%`;%LoggTekst%`;1`n, %A_MyDocuments%\tidslogg_%A_YYYY%-%A_MM%-%A_DD%.csv else if ErrorLevel = 1 { MsgBox, 4, , Ynskjer du å avslutte logginga? IfMsgBox, Yes Goto, End Goto, Start } else { ;MsgBox You pressed YES. Gosub, WriteToFile ;FileAppend, %A_YYYY%-%A_MM%-%A_DD%`;%A_Hour%:%A_Min%`;%LoggTekst%`n, %A_MyDocuments%\logg.csv } Gosub, Wait ;Sleep, 60000 ; 1 min = 60s/min x 1000ms/s = 60000ms Goto, Start Wait: Sleep, 600000 ; 10 min = 60s/min x 1000ms/s x 10 = 600000ms return WriteToFile: ;MsgBox, Debug i WriteToFile-%LoggTekst% FileAppend, %A_YYYY%-%A_MM%-%A_DD%`;%A_Hour%:%A_Min%`;%LoggTekst%`;0`n, %A_MyDocuments%\tidslogg_%A_YYYY%-%A_MM%-%A_DD%.csv return End:
Har du kommentarer eller forslag til forbedringer, så er de hjertelig velkomne!

2006-11-16

Elektronisk loggbok (på mindre enn ein time)/electronic logbook (in less than an hour) English summary This post describes how to make an electronic, searchable logbook for your company/organization in less than an hour, using your ordinary email system. Yes, and I'm talking about a real, fast, easy to use, cross platform, logging application with integrated search. And you don't have to know programming. It's so simple:
 1. Tell your colleagues about the plan, and invite them to a short meeting.
 2. Decide a keyword for the log mails. Like "change" or "log". Use some parenthesis or underscores or whatsoever to distinguish it from ordinary emails starting with "change" or "log"
 3. Make a group email account either in your company's email system, or locally on each computer.
 4. Make a rule in your email system that filters all mails starting with the keyword you agreed on to a different folder (e.g. a folder named logbook), and mark them as read.
Norsk For en tid siden hadde vi en interessant diskusjon om hvordan vi skulle logge mindre endringer som ble gjort i systemene i det firmaet jeg jobbet i. Det som var viktig for oss var:
 • Det måtte være så enkelt å logge at alt ble logget.
 • Loggen måtte være tilgjengelig for alle som skulle ha tilgang.
De to tankene som først kom opp var å:
 • Opprette en loggbok i resepsjonen, der alle endringer ble logget.
 • Opprette en enkel nettside som kunne brukes til å logge og lese logger, og plassere den i intranettet.
Det var imidlertid to store haker med dette:
 • En loggbok er i dag å regne som litt gammeldags. Den er ikke søkbar, vanskelig å ta backup av, lett å stjele, vanskelig å kryptere/dekryptere osv.
 • Et ny webside som skal settes opp tar unektelig minst en halv dag med konsentrert jobbing, dersom resultatet skal bli brukbart. I tillegg blir det en ting mer å drifte.
 • Mange har en tendens til å prøve unngå web-applikasjoner, fordi de er trege og lite brukervennlige sammenlignet med andre applikasjoner.
Vi kom frem til en løsning som er like enkel som den er genial. Vi bestemte oss for å ha en epostgruppe for alle de involverte og sende alle endringer som epost til denne. Tittellinjene merker vi med en tag, for eksempel "logg". Bruk noen paranteser eller understreker i taggen, for å sikre at ikke vanlige eposter blir sortert ut. Nå kan alle melde fra om mindre endringer i løpet av 30 sekunder. Større meldinger går også fint. Systemet er plattformuavhengig, basert på kjent teknologi, ingen opplæringskostnader og kommer med integrert søkefunksjon. På den måten har alle medarbeidere tilgang til den felles endringsloggen, uavhengig av hvor de er fysisk. Fordi vi merker alle endringsmeldinger med en kjent tag er det lett å sortere disse ut, merke de som lest og flytte de til en annen mappe, slik at en slipper å bli forstyrret av de når en sitter konsentret med annet arbeid. Bare i tilfelle det skulle være flere bedrifter som trenger et moderne loggsystem. (Denne artikkelen ble endret 2006-11-20 for å legge til et engelsk sammendrag, etter at det viste seg at mange av treffene kom fra USA og Storbrittania. / This article was changed on 2006-11-20 to add an english summay, because many of the visitors came from USA and England.)
5 nyttige minutter: Automatisk varsling om temaer du er interessert i En innføring i effektiv bruk av Google sin gratis-tjeneste "Google alerts." Aktuelle bruksområder:
 • Se hva andre skriver om ditt firma.
 • Se hva andre skriver om konkurrentene dine.
 • Hold deg oppdatert på hva som skjer i markedet.
Slik gjør du:
 • Gå til nettsiden google.com/alerts
 • Legg inn et søk som beskriever det du er på jakt etter. Et par eksempler som kan gi interessante resultater er:
  • Navnet på et firma eller et produkt de selger. Eksempel: Statoil
  • For å finne saker fra en webside: "site:" Eksempel: site:statoil.no
 • Velg type: "News and Web" for å få det bredeste utvalget.
 • Sett feltet "How often" til en verdi som passer deg.
 • Skriv inn en epost-adresse som du disponerer.
 • Gå til innboksen for eposten din og bekreft at du ønsker varslinger ved å klikke på linken i eposten som du får tilsendt.
Dette er en teknikk jeg bruker selv for å enkelt holde meg oppdatert på ting som er aktuelt i min jobb, uten å måtte bruke arbeidstiden på å surfe nettet på leting etter info.
5 minutt på å bli langt mer effektiv med Word Her følger en del triks som kan redusere plagen med å måtte bruke MS Word: Bruk sideskift i stedet for å sette inn mange linjeskift. Fordel:
 • Det fører til at teksten ikke så lett blir ødelagt når du oppdaterer den.
Hvordan:
 • Du setter inn et sideskift ved å holde nede Ctrl samtidig som du trykker .
Bruk stiler i stedet for å formatere en etter en overskrift Fordeler:
 • Overskrifter blir like fra gang til gang.
 • Det blir lettere dersom du må forandre størrelsene, fonten eller fargene på overskriften.
 • Det blir lettere å sette inn en innholdsliste.
Hvordan:
 • Du aktiverer en sidestolpe med "Stiler og formatering" på format-menyen i Word.
 • Velg deretter "Alle stiler" i feltet "Vis:" nederst i sidestolpen.
 • De stilene du bruker kan du finne igjen øverst i dokumentet.
Bruk mellomrom mellom avsnitt istedenfor doble avsnittskift Fordeler:
 • Det ser finere ut.
 • Du slipper tomme linjer øverst på sider.
Hvordan:
 • Bruk "Brødtekst" i steden for "Normal" når du skriver dokumenter. Brødtekst-stilen gir deg automatisk 6 pkt avstand mellom avsnittene.
Bruk linjeskift til å sette inn linjeskift Fordeler:
 • Du slipper å ergre deg over nummererte lister som ikke fungerer som de skal.
Hvordan:
 • Bruk shift + enter for å sette inn ett linjeskift.
Har du noen tips?